Rekrutacja Studia Podyplomowe WSE

Utwórz konto

Obowiązek Informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

Czytaj więcej...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjęć.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych dotyczących oferty Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz jednostek jej podległych.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków znajduje się monitoring wizyjny, z którego wizerunek nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Zapis z monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

© 2022 Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSE Kraków
al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
Tel: (12) 683 24 60 e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl